Travelpromo.cz - Prezentační systémy | Formáty plakátů dle ISOTravel promo

Dodáváme nejširší portfolio prezentačních systémů v ČR. Projektové realizace či výroba atypických systémů pro propagaci a podporu v místě prodeje.

Travelpromo.cz
Zemská 549/34
415 01 Teplice

MH Technic s.r.o.
IČ: 28664256
DIČ: CZ28664256

tel.: +420 722 935 539
E-mail: obchod(@)travelpromo.cz


Formáty plakátů dle ISO


Všechna plakátová média v naší nabídce jsou vyráběny s ohledem na standardy popsané níže. U většiny produktů je však možné na základě požadavku zákazníka vyrobit prezentační systém o rozměrech individiuálních, samozřejmě s limity, danými technologickými možnostmi.

Nejběžnější formáty papíru v Česku i jinde ve světě, s výjimkou USA, Kanady, Mexika a některých jihoamerických zemí, splňují mezinárodní standard ISO 216. Tento standard byl původně (roku 1922) přijat v Německu jako DIN 476 (ovšem některé z formátů byly definovány už za francouzské revoluce v rámci přechodu na metrický systém, tyto formáty však časem upadly v zapomnění). Československo přijalo tento standard v roce 1953. Dnes platí v Česku norma „ČSN EN ISO 216“, která tyto formáty přejímá.

Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky.

ISO 216 formáty řada A ISO 216 formáty řada B ISO 269 formáty řada C

Řada A je definována tak, že papír má velikosti stran v poměru 1:√2 (tj. přibližně 1:1,4142), zaokrouhlené na milimetry. Základním formátem je A0, který je definován svou plochou, která je přesně 1 m² (před uvedeným zaokrouhlením). Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.

Formáty řady B mají rozměry dané geometrickým průměrem rozměrů stejného a nejbližšího většího formátu řady A (např. formát B2 je průměrem formátů A2 a A1). (V Japonsku definuje místní norma JIS P 0138-61 nestandardní řadu B, ve světě označovanou jako JIS B nebo JB, u které jsou rozměry dány aritmetickým průměrem místo geometrického.)

Obdobně jsou formáty řady C dány geometrickým průměrem rozměrů příslušných formátů řad A a B (např. formát C4 je průměrem formátů A4 a B4). Formáty řady C se používají hlavně pro obálky, neboť jsou vždy o něco málo větší než odpovídající formát řady A (např. papír formátu A4 se vejde do obálky formátu C4).

Ve standardu ISO 216 má největší formát řady číslo 0, větší formáty nejsou definovány. V normě DIN 476 však existují také větší formáty, označené násobnou číslicí na začátku, např. 2A0 je dvojnásobek formátu A0 apod.

Přehled formátů řady A/B/C dle ISO 216

  rozměry papíru dle ISO/DIN (v mm)
formát A- B- C-
0 841 x 1189 1000 x 1414 917 x 1297
1 594 x 841 707 x 1000 648 x 917
2 594 x 420 500 x 707 458 x 648
3 420 x 297 353 x 500 324 x 458
4 210 x 297 250 x 353 229 x 324
5 148 x 210 176 x 250 162 x 229
6 105 x 148 125 x 176 114 x 162
7 74 x 105 88 x 125 81 x 114
8 52 x 74 62 x 88 57 x 81
9 37 x 52 44 x 62 40 x 57
10 26 x 37 31 x 44 28 x 40

Přehled formátů pro obálky dle ISO 269, DIN 678

formát velikost (mm) formát obsahu
DL 110 x 220 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)
C7/C6 81 x 162 vejde se do ní 1/3 A5 (dvakrát přehnutá A5)
C6 114 x 162 vejde se do ní A6 (dvakrát přehnutá A4)
C6/C5 114 x 229 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)
C5 162 x 229 vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4)
C4 229 x 324 vejde se do ní A4
C3 324 x 458 vejde se do ní A3
B6 125 x 176 vejde se do ní obálka formátu C6
B5 176 x 250 vejde se do ní obálka formátu C5
B4 205 x 353 vejde se do ní obálka formátu C4
E4 280 x 400 vejde se do ní obálka formátu B4

Formáty řady A (ISO 216, DIN 476)

ISO 216 formáty řada A

Formáty řady B (ISO 216, DIN 476)

ISO 216 formáty řada B

Formáty řady C (ISO 269, DIN 678)

ISO 269 formáty řada C
zdroj: wikipedia

štítky:

ISO, formát papíru, A5, A4, A3, A2, A1, A0, obálka DL, atypické rozměry, plakát

sdílet: